Press & news

Inlösen TO 1

Nyttjandeperioden för teckningsoptioner av serie TO 1 pågår mellan den 11 februari och 4 mars 2021


Rapportintervju med VD – Bokslutskommuniké 2020

16 Feb - 2021

News


Kommande händelser och rapporter

18 maj 2021

Delårsrapport Kvartal 1 2021

19 maj 2021

Årsstämma

27 augusti 2021

Halvårsrapport 2021