Press & news

Monivent is hiring

Monivent is rapidly growing and looking for new colleagues to join the team


Only news


Kommande händelser och rapporter

15 februari 2021

Bokslutskommuniké 2020

18 maj 2021

Delårsrapport Kvartal 1 2021

19 maj 2021

Årsstämma

27 augusti 2021

Halvårsrapport 2021