Press & newsKommande händelser och rapporter

27 augusti 2021

Halvårsrapport 2021

17 november

Q3-rapport 2021

21 februari 2022

Bokslutskommuniké 2021

18 maj 2022

Q1-rapport 2022

19 maj 2022

Årsstämma