Press & news

IPO

Första dag för handel på Spotlight Stock Market planeras till den 17 mars 2020.


Only press


Kommande händelser och rapporter

20 februari

Teckningsperiod för emissionen avslutas

25 februari

Bokslutskommuniké 2019

4-6 mars

Monivent ställer ut på Dresden Symposium on Delivery Room Management

17 mars

Notering på Spotlight Stock Market

18 maj

Delårsrapport första kvartalet 2020

19 maj

Årsstämma