Press & news

Monivent Neo100 is CE-marked

Monivent Neo100 is now CE-marked and the first units are delivered


Only press


Kommande händelser och rapporter

15 februari 2021

Bokslutskommuniké 2020

18 maj 2021

Delårsrapport Kvartal 1 2021

19 maj 2021

Årsstämma

27 augusti 2021

Halvårsrapport 2021