Press & news

Monivent Neo100 CE-märkt

Monivent Neo100 är nu CE-märkt och de första enheterna levererade


Only press


Kommande händelser och rapporter

27 augusti 2020

Halvårsrapport 2020

17 november 2020

Delårsrapport Kvartal 3 2020

15 februari 2021

Bokslutskommuniké 2020