Press & news


Expert inom neonatologi belyser utmaningarna vid behandling av barn som behöver andningsstöd vid födseln

20 Jan - 2021

Press

I en video publicerad idag av Insight Direct intervjuas Dr Arjan te Pas, internationell expert inom neonatologi, om vården av nyfödda barn med andningssvårigheter och hur Monivents produkt ger viktig vägledning i den behandlingen.

Länk till intervju:  https://youtu.be/6EE_vkmmUXw

För mer information, vänligen kontakta
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

 Bilaga: 2021-01-20 Expert inom neonatologi belyser utmaningarna vid behandling av barn som behöver andningsstöd vid födseln


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024