Press & news

Meet us at congresses 2022!

We’ll exhibit at and also attend several international congresses during 2022.


Expert inom neonatologi belyser utmaningarna vid behandling av barn som behöver andningsstöd vid födseln

20 Jan - 2021

Press


Kommande händelser och rapporter

26 aug 2022

Halvårsrapport 2022

17 nov 2022

Q3-rapport 2022

23 feb 2023

Bokslutskommuniké 2022

9 maj 2023

Q1-rapport 2023