Press & news

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns. Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Idag inleds handel i Monivents aktier på Spotlight Stock Market

17 Mar - 2020

Press

Idag, den 17 mars 2020, inleds handeln i Monivent AB:s (”Monivent”) aktier och teckningsoptioner på Spotlight Stock Market. Aktien handlas under kortnamnet ”MONI” och aktiens ISIN-kod är SE0013512282. Teckningsoptionen handlas under kortnamnet ”MONI TO1” med ISIN-kod SE0013748878. 

Emission av units inför notering
Noteringen på Spotlight Stock Market har föregåtts av en övertecknad emission av units som tillfört bolaget cirka 12,1 MSEK (vilket exkluderar 7,6 MSEK som avser brygglån samt kompensation för brygglån, vilka båda kvittats mot aktier och teckningsoptioner i den genomförda emissionen) före emissionskostnader. Utöver kapitalet tillförde emissionen Monivent cirka 1 546 nya aktieägare. Emissionslikviden som Monivent tillförts är avsedd att finansiera bolagets marknadsintroduktion och fortsatt expansion med fokus på strategiska partnerskap och storskalig produktion.

VD Karin Dahllöf kommenterar
”Vi på Monivent är mycket tacksamma för alla som visat förtroende för bolaget genom att teckna units i emissionen. Tack vare detta har vi medel att arbeta mot de målsättningar vi satt upp för att expandera verksamheten och underlätta för sjukvården att hjälpa de allra minsta patienterna.” 

Finansiell och legal rådgivare samt emissionsinstitut
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare samt emissionsinstitut och Markets & Corporate Law Nordic AB är legal rådgivare i samband med emissionen och noteringen på Spotlight Stock Market.

För mer information om Monivent, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 (0) 31 395 48 40
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

 

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

 

Bilaga: 2020-03-17 Idag inleds handel i Monivents aktier på Spotlight Stock Market


Kommande händelser och rapporter

29 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024