Investors

Monivent Neo100 is CE-marked

Monivent Neo100 is now CE-marked and the first units are delivered


Bolagsstyrning

Revisor

För en period intill slutet av nästa Årsstämma har Patrik Högström på RSM valts till bolagets revisor.

 

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma i Monivent AB kommer att hållas den 19e Maj 2021.

 

Valberedning

Monivent AB:s valberedning inför bolagsstämman 2021 kommer utses före utgången av oktober månad och bestå av tre ledamöter där bolagets tre största ägare erbjuds att utse en ledamot vardera.