Investors

Monivent is hiring

Monivent is rapidly growing and looking for new colleagues to join the team


Bolagsstyrning

Revisor

För en period intill slutet av nästa Årsstämma har Patrik Högström på RSM valts till bolagets revisor.

 

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma i Monivent AB kommer att hållas den 19e Maj 2021.

 

Valberedning

Monivent AB:s valberedning inför bolagsstämman 2021 kommer utses före utgången av oktober månad och bestå av tre ledamöter där bolagets tre största ägare erbjuds att utse en ledamot vardera.