Investors

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns.

Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Bolags styrning

Revisor

För en period intill slutet av nästa Årsstämma har Patrik Högström på RSM valts till bolagets revisor.

 

Valberedning

Valberedningen inför Monivent AB:s årsstämma 2023 består av följande personer:

  • Patrik Sjöstrand, representant för Almi Invest AB (Ordförande)
  • Pontus Ottosson, representant för Chalmers Ventures AB
  • Pontus Johansson, representant för Medicreate AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till Monivent AB:s valberedning kan göra det med e-post till info@monivent.se.

 

Bolagsstämma 2022

Ordinarie bolagsstämma i Monivent AB hölls den 19e maj 2022.

Kommunike från årsstämma 2022
Stämmoprotokoll från årsstämma 2022
Kallelse till årsstämma 2022
Fullständiga villkor för LTI 2022:1
Årsredovisning 2021

 

Bolagsstämma 2021

Ordinarie bolagsstämma i Monivent AB hölls den 19e maj 2021.

Kommuniké från årsstämma 2021
Stämmoprotokoll från årsstämma 2021
Kallelse till årsstämma 2021
Fullständiga villkor för LTI 2021:1
Årsredovisning 2020