Investors

IPO

Handeln i Monivents aktier inledd på Spotlight Stock Market.


Bolagsstyrning

Revisor

För en period intill slutet av nästa Årsstämma har Patrik Högström på RSM valts till bolagets revisor.

 

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma i Monivent AB kommer att hållas den 19e Maj 2020.

 

Valberedning

Monivent AB:s valberedningen inför bolagsstämman 2020 består av följande personer:

  • Patrik Sjöstrand, representant för Almi Invest AB
  • Pontus Ottosson, representant för Chalmers Ventures AB
  • Klementina Östberg