Investors


Bolags styrning

Revisor

För en period intill slutet av nästa Årsstämma har Patrik Högström på RSM valts till bolagets revisor.

 

Valberedning

Valberedningen inför Monivent AB:s årsstämma 2023 består av följande personer:

  • Patrik Sjöstrand, representant för Almi Invest AB (Ordförande)
  • Pontus Ottosson, representant för Chalmers Ventures AB
  • Pontus Johansson, representant för Medicreate AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till Monivent AB:s valberedning kan göra det med e-post till info@monivent.se.

 

Bolagsstämma 2022

Ordinarie bolagsstämma i Monivent AB hölls den 19e maj 2022.

 

Bolagsstämma 2021

Ordinarie bolagsstämma i Monivent AB hölls den 19e maj 2021.

Kommuniké från årsstämma 2021
Stämmoprotokoll från årsstämma 2021
Kallelse till årsstämma 2021
Fullständiga villkor för LTI 2021:1
Årsredovisning 2020