Investors


Bolags styrning

Revisor

För en period intill slutet av nästa Årsstämma har revisionsbolaget RSM Göteborg KB valts till bolagets revisor.

 

Valberedning

Valberedningen inför Monivent AB:s årsstämma 2024 bestod av följande personer:

  • Patrik Sjöstrand, representant för Almi Invest AB (Ordförande)
  • Louise Brudö, representant för Chalmers Ventures AB
  • Pontus Johansson, representant för Medicreate AB
  • Philip Isell Lind af Hageby, representant för Rosall AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till Monivent AB:s valberedning kan göra det med e-post till info@monivent.se.

 

Bolagsstämma 2023

Ordinarie bolagsstämma i Monivent AB hölls den 30e maj 2023.

Kommuniké från årsstämma 2023
Stämmoprotokoll från årsstämma 2023
Kallelse till årsstämma 2023
Fullständigt förslag LTI 2023:1
Valberedningens förslag till principer för utseende av valberedningen
Årsredovisning 2022

 

Bolagsstämma 2022

Ordinarie bolagsstämma i Monivent AB hölls den 19e maj 2022.

Kommunike från årsstämma 2022
Stämmoprotokoll från årsstämma 2022
Kallelse till årsstämma 2022
Fullständiga villkor för LTI 2022:1
Årsredovisning 2021

 

Bolagsstämma 2021

Ordinarie bolagsstämma i Monivent AB hölls den 19e maj 2021.

Kommuniké från årsstämma 2021
Stämmoprotokoll från årsstämma 2021
Kallelse till årsstämma 2021
Fullständiga villkor för LTI 2021:1
Årsredovisning 2020