Investors


Bolagsstyrning

Revisor

För en period intill slutet av nästa Årsstämma har Patrik Högström på RSM valts till bolagets revisor.

 

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma i Monivent AB kommer att hållas den 19e Maj 2021.

 

Valberedning

Valberedningen inför Monivent AB:s årsstämma 2021 består av följande personer:

  • Patrik Sjöstrand, representant för Almi Invest AB
  • Fredrik Sanell, representant för Chalmersstiftelsen
  • Maria Lindqvist, representant för Medicreate AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till Monivent AB:s valberedning kan göra det med e-post till info@monivent.se.