Investors

IPO

Första dag för handel på Spotlight Stock Market planeras till den 17 mars 2020.


Bolagsstyrning

Revisor

För en period intill slutet av nästa Årsstämma har Patrik Högström på RSM valts till bolagets revisor.

 

Bolagsstämma

Ordinarie bolagsstämma i Monivent AB kommer att hållas den 19e Maj 2020.

 

Valberedning

Monivent AB:s valberedningen inför bolagsstämman 2020 består av följande personer:

  • Patrik Sjöstrand, representant för Almi Invest AB
  • Pontus Ottosson, representant för Chalmers Ventures AB
  • Klementina Östberg