Investors

Meet us at congresses 2022!

We’ll exhibit at and also attend several international congresses during 2022.


Bolags styrning

Revisor

För en period intill slutet av nästa Årsstämma har Patrik Högström på RSM valts till bolagets revisor.

 

Valberedning

Valberedningen inför Monivent AB:s årsstämma 2022 bestod av följande personer:

  • Patrik Sjöstrand, representant för Almi Invest AB
  • Pontus Ottosson, representant för Chalmers Ventures AB
  • Pontus Johansson, representant för Medicreate AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till Monivent AB:s valberedning kan göra det med e-post till info@monivent.se.

 

Bolagsstämma 2022

Ordinarie bolagsstämma i Monivent AB hölls den 19e maj 2022.

 

Bolagsstämma 2021

Ordinarie bolagsstämma i Monivent AB hölls den 19e maj 2021.

Kommuniké från årsstämma 2021
Stämmoprotokoll från årsstämma 2021
Kallelse till årsstämma 2021
Fullständiga villkor för LTI 2021:1
Årsredovisning 2020