Investors


Extra Bolagsstämma

Kommuniké från extra bolagsstämma i Monivent AB (publ)

 Monivent AB (publ) avhöll den 26 augusti 2021 extra bolagsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls extra bolagsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Camilla Myhre Sandberg och Lars Mattson till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver Fredrik Sjövall, Mattias Carlsson, Pontus Johansson och Clas Runnberg som valdes till styrelseledamöter vid årsstämman 2021. Maria Hägglund Morin har valt att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Det noteras att Fredrik Sjövall kommer att fortsätta som styrelsens ordförande.