Investors


Finansiell Kalender

 

2021-11-17  –  Delårsrapport Kvartal 3 2021

2022-02-21 – Bokslutskommuniké 2021

2022-05-18 – Delårsrapport Kvartal 1 2022

2022-05-19 – Årsstämma

2022-08-26 – Halvårsrapport 2022

2022-11-17 – Delårsrapport 3 2022