Investors


Finansiell Kalender

 

2023-02-23 – Bokslutskommuniké 2022

2023-05-09 – Delårsrapport Kvartal 1 2023

2023-05-30 – Årsstämma

2023-08-17 – Delårsrapport Kvartal 2 2023

2023-11-09 – Delårsrapport Kvartal 3 2023