Investors

IPO

Handeln i Monivents aktier inledd på Spotlight Stock Market.


Finansiell Kalender

 

2020-02-25  –  Bokslutskommuniké 2019

2020-05-19  –  Årsstämma

2020-05-18  –  Delårsrapport Kvartal 1 2020

2020-08-27  –  Halvårsrapport 2020

2020-11-17  –  Delårsrapport Kvartal 3 2020

2021-02-15  –  Bokslutskommuniké 2020