Investors

Kvartalsrapport

Monivent har publicerat kvartalsrapport för Q1 2020


Finansiell Kalender

 

2020-05-19  –  Årsstämma

2020-08-27  –  Halvårsrapport 2020

2020-11-17  –  Delårsrapport Kvartal 3 2020

2021-02-15  –  Bokslutskommuniké 2020