Press & news


Klinisk studie visar att användning av Monivent Neo100 signifikant ökar kvaliteten på ventilering av nyfödda

1 May - 2023

Press

Resultaten från en större klinisk studie där Neo100 har använts, presenterades idag på Pediatric Academic Societies (PAS) årliga möte i Washington. Resultaten visade att kvaliteten på ventileringen av nyfödda som behövde andningsstöd ökade signifikant med användning av Monivents produkt. Tidigare publicerade studier har visat att höga luftvolymer vid ventilering ger en ökad risk för hjärnskada och studien visade att höga volymer kunde reduceras vid användning av Neo100.

”Att resultaten från studien visar att man signifikant kan öka kvaliteten på ventilering av nyfödda genom användning av Neo100 är otroligt glädjande. Neo100 har tagits fram specifikt för enkel användning i förlossningsrummet och vår strävan är att införa produkten som standard i varje förlossningsrum för att förbättra vården av nyfödda”, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

Barn som inte andas vid födseln kan behöva andningsstöd där luft pumpas ner i barnets lungor. 3-6 % av alla nyfödda hamnar i denna kritiska situation. Luftvolymerna bör ligga inom ett rekommenderat intervall för att undvika risk för skador på lungor och hjärna. Uppskattning av volymer sker idag främst genom klinisk bedömning av vårdgivaren. Återupplivning av nyfödda är en komplex och stressande situation eftersom vårdgivaren assimilerar och tolkar en konstant återkoppling av olika fysiologiska parametrar. Monivent Neo100 har tagits fram för enkel användning i förlossningsrummet, adderas till befintlig ventileringsutrustning och mäter bland annat de volymer som ges till barnet. Resultaten från den kliniska studien som omfattar 90 nyfödda barn, visar att användningen av Neo100 signifikant ökade kvaliteten på ventileringarna genom att en högre andel skedde inom rekommenderat volymintervall. Utrustningen användes dels på ventilering direkt efter födseln i förlossningsrummet, dels under planerad intubering på neonatal intensivvårdsavdelning. Antalet ventileringar inom det rekommenderade intervallet var signifikant högre i interventionsgruppen där Neo100 användes (53,7 %), än i kontrollgruppen utan återkoppling (37,3 %). Höga volymer (definierade som >8 ml/kg), som i tidigare studier har associerats med en ökad risk för hjärnskada, kunde reduceras signifikant när Neo100 användes (10,9 % jämfört med 29,5 % i kontrollgruppen). Även maskläckage minskades vid användning av Neo100. Studien har utförts på Medicinska Universitetssjukhuset i Wien och resultaten presenterades av Dr. Michael Wagner på Pediatric Academic Societies (PAS) årliga möte.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2023-05-1 Klinisk studie visar att användning av Monivent Neo100 signifikant ökar kvaliteten på ventilering av nyfödda


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024