Press & news


Komplettering: Monivent AB – Bokslutskommuniké för 2021

21 Feb - 2022

Press

Tidigare idag utskickad bokslutskommuniké har kompletterats med förtydligande kring tid och plats för årsstämma, förslag till vinstutdelning (ingen utdelning föreslås) samt publicering av årsredovisning.

Stark avslutning på året. Rekordkvartal med försäljning över en miljon kronor. Stort intresse från marknaden och ökad orderingång efter lansering av Neo100.

Fjärde kvartalet, oktober-december 2021

  • Nettoomsättning uppgick till 1 188 (411) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till 4 339 (3 215) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -3 150 (-2 804) KSEK

Perioden januari-december 2021

  • Nettoomsättning uppgick till 1 822 (634) KSEK
  • Rörelsens kostnader uppgick till 14 058 (8 965) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -12 235 (-7 016) KSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

  • Flertalet beställningar på Neo100 efter lansering, både från distributörer och slutkunder
  • Order till amerikansk distributör på 8 Neo Training-enheter från en och samma kund

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  • Monivents VD utnämnd av The Healyhcare Technology Report som en av de 25 bästa kvinnliga ledarna inom medicinteknik
  • Ytterligare distributörsavtal tecknade för Schweiz, Lichtenstein, Polen, Slovakien och Tjeckien

 

VD har ordet
Framgångsrik lansering resulterade i ett starkt kvartal

Ett kvartal med bolagets högsta omsättning

Efter en framgångsrik lansering av Neo100 har försäljningen börjat ta fart och årets sista kvartal visade på rekordsiffror. Vi passerade miljonstrecket vilket är ett stort steg för ett litet bolag som Monivent. Under året har vi uppvisat försäljning under alla kvartal, trots utmaningar med att komma ut till kunder och distributörer. Pandemin har onekligen gjort det svårare för oss eftersom lanseringen av ett helt nytt produktkoncept behöver följas upp med besök hos kunder och distributörer för introduktion och användarutbildning. Detta gäller i synnerhet Neo100 där produkten ska användas kliniskt, i detta fall på nyfödda, medan introduktion av Neo Training till viss del kan ske digitalt. Som bevis på detta fick vi en order på åtta Neo Training system av vår amerikanska distributör. Vad som var särskilt glädjande med denna försäljning var att den skedde till en och samma kund, ett universitet med sjuksköterskeutbildning.

Tydligt intresse från marknaden

Innan länderna återigen införde restriktioner i slutet av året hann vi med ett antal distributörsbesök och även deltagande på fysiska kongresser i Sverige och Schweiz. Vi har också fortsatt med digitala kampanjer och deltagande på virtuella kongresser. Vi upphör aldrig att förvånas över den otroligt positiva respons vi får gällande Neo100 och det är uppenbart att intresset från marknaden finns. Vad som också är påfallande är den respons vi får från ledande experter inom neonatalvård vilka välkomnar produkten och anser att den fyller ett verkligt behov. Ett behov som påvisades i en nyligen publicerad artikel av Schmölzer et al som visade att genom användning av en RFM (Respiratory Function Monitor) vid ventilering av nyfödda barn, var andelen hjärnskador och hjärnblödningar signifikant lägre. Detta visades i en metaanalys av 3 olika studier där sammanlagt 443 barn ingick. Ytterligare ett starkt bevis på att Neo100 behövs för att förbättra vården för våra allra minsta patienter.

Året då Monivent tog ett stort steg framåt

Om vi tittar på året i stort, var 2021 det år som Monivent tog sitt allra största steg framåt som bolag. Från att ha varit ett startup till att utvecklats till ett kommersiellt bolag med distributörer på alla nyckelmarknader i Europa och i USA. I Europa har vi valt att satsa på samarbetspartners som är starka inom neonatologi och som har andra produkter till samma målgrupp. I USA har vi valt en partner som är specialist inom simuleringsträning eftersom vi bara kan sälja Neo Training på denna marknad tills dess att vi har ett regulatoriskt godkännande av Neo100, en process som vi arbetar med enligt plan. Att få ut våra produkter utanför Europa är viktigt för oss då vi ser att intresset är stort även där. Ett led i detta är anställningen av en QA/RA ansvarig som driver de processer som behövs för att produkterna ska få marknadsföras och säljas i andra länder. I Europa har man dessutom infört ett nytt medicintekniskt regelverk (MDR) som vi måste förhålla oss till, vilket innebär många nya krav och mycket arbete för bolaget. Vi har även anställt en utvecklare med ansvar för inköp och produktion. Detta för att kunna skala upp produktionen i det skede vi befinner oss och som dessutom kan medverka i nya utvecklingsprojekt. Vår tredje anställning under året var en kommersiell produktchef med ansvar för marknadsföring. På detta område har vi verkligen gått framåt och det är tydligt att vi blivit mycket mer synliga på marknaden. Något som resulterade i att jag utnämndes som en av de 25 bästa kvinnliga ledarna inom området medicinteknisk utrustning 2022, en utmärkelse som delas ut av The Healthcare Technology Report. Healthcare Technology Report är baserat i New York och publicerar information relaterad till området sjukvårdsteknologi. En utmärkelse som jag naturligtvis är mycket stolt och glad för personligen, men som framför allt visar att Monivent har en produkt som är innovativ, som behövs och som väcker intresse även utanför Sveriges gränser. Utmärkelsen har rönt stor uppmärksamhet och jag är uppriktigt tacksam att jag har förmånen att få leda Monivents fantastiska team.

Nytt år med nya möjligheter

Vi ser med glädje fram emot fortsättningen av 2022 och nu när restriktionerna börjar släppa, vill vi så fort som möjligt komma ut och möta kunder och distributörer. För att effektivt kunna nå ut till ännu fler slutkunder, har vi efter kvartalets utgång tecknat avtal med ytterligare distributörer i Europa. Vi täcker sedan tidigare 13 europeiska länder, i tillägg till Nordamerika och Australien, och nu har Schweiz, Lichtenstein, Polen, Slovakien och Tjeckien adderats till listan. Monivent har, liksom många andra bolag, drabbats av bristen på komponenter men hittills har vi lyckats parera för detta. Utmaningen med komponentbrist är inte över än, men vi fortsätter vår satsning med full fart framåt baserat på det stora intresse vi ser för våra produkter.

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2021 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

 

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2022-02-21 Komplettering: Monivent AB – Bokslutskommuniké för 2021


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024