Press & news


Monivent AB – delårsrapport för andra kvartalet 2020

27 Aug - 2020

Press

Uppnådda målsättningar inkluderande EC-certifiering, distributörsavtal och lanseringsaktiviteter för Neo100

Andra kvartalet, april-juni 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 85 (0) KSEK
 • Rörelsens kostnader uppgick till 1 926 (1 710) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 204 (-1 060) KSEK

Första halvåret, januari-juni 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 188 (0) KSEK
 • Rörelsens kostnader uppgick till 4 014 (3 265) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -2 512 (-2 002) KSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • EC-certifikat mottaget av anmält organ ger rätt att CE-märka Neo100
 • Avtal tecknat med distributör i Spanien
 • Ny patentansökan medför att tidigare ansökans förelägganden inte besvaras
 • Monivent utsett till en av finalisterna i entreprenörstävlingen Techarenan Challenge
 • Maria Morin invald som ny styrelseledamot

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • CE-märkning av Neo100 och leverans av de första enheterna
 • Avtal tecknat med distributör i Tyskland

VD Karin Dahllöf kommenterar

CE-märkning och leverans av de första enheterna av Neo100 efter kvartalets utgång
Ett nytt händelserikt kvartal har avslutats för Monivents del men den absolut viktigaste händelsen inträffade efter kvartalets utgång. Efter många års utvecklingsarbete har vi färdigställt och CE-märkt Monivent Neo100 och dessutom levererat de första enheterna. Det har varit en lång resa men genom ett fantastiskt arbete av Monivents team har vi idag en produkt färdig för användning på nyfödda i förlossningsrummet. Det EC-certifikat som krävs för CE-märkning, och som visar att produkten uppfyller alla tillämpliga krav på säkerhet och prestanda i det medicintekniska regelverket, mottog vi i slutet av april efter granskning av vårt anmälda organ. Efter att ha avslutat produktionssteget kunde vi därmed CE-märka Neo100 i mitten av juli.

Fokus på nytt, starkare patent för Neo100
Utvecklingen av Neo100 har inneburit att vi som bolag har ökat vårt interna kunnande kring smarta och användarvänliga lösningar av luftflödesmätning och denna kunskap är en viktig tillgång för Monivent. Som ett led i att skydda våra immateriella tillgångar lämnade vi tidigare i år in en ny patentansökan till PRV. I och med den nya patentansökan, beslutade vi i april att avbryta pågående processer med det europeiska och det amerikanska patentverket gällande tidigare patent då det nya patentet bedöms som betydligt starkare än det gamla. Fokus på det nya patentet medger kostnadsbesparingar, samtidigt som det stärker och förlänger Monivents patentskydd.

Avtal tecknat med ytterligare distributörer
För att förbereda introduktionen av Neo100 har vi genomfört ett strategiskt viktigt arbete med att hitta, utvärdera och skriva avtal med lämpliga distributörer på respektive marknad. Initialt gäller avtalen försäljning av Neo Training, men distributörerna är utvalda för att även kunna ta sig an Neo100 när vi är beredda att lansera på dessa marknader. Covid-19 pandemin har gjort att processen med att addera nya distributörer avstannat något, men i slutet av kvartalet skrev vi ett avtal med det spanska bolaget B+C Técnica. Som tongivande distributör av produkter inom neonatalvård och med goda kontakter inom området motsvarar B+C Técnica de önskemål vi har på en samarbetspartner. Efter kvartalets utgång har även ett avtal tecknats med MedCare Visions som distributör i Tyskland. Värt att poängtera är att Neo Training kommer fortsatt att vara en viktig produkt för såväl Monivent som för våra distributörer även när Neo100 har lanserats.

Försäljning trots utmaningar
Det har varit svårare för våra distributörer att bedriva en aktiv försäljning under covid-19 pandemin men trots detta har ett antal Neo Training system sålts under perioden. Vårt främsta sätt att nå ut till potentiella kunder har tidigare varit att deltaga i internationella kongresser. Då dessa nu ställts in, har vi valt att i större utsträckning utnyttja digitala medier genom att t ex lägga ut information om Neo100 på forum och webinar som riktar sig till vår målgrupp. Detta har lett till mottagande av produktförfrågningar och intresseanmälningar för våra distributörer att följa upp och i de länder där vi saknar partners kan vi genom ett väl utarbetat system erbjuda support och demo digitalt direkt från huvudkontoret. Vi fortsätter med vår planerade lansering av Neo100 och nu när länderna börjar öppna upp har våra distributörer betydligt större möjlighet att besöka sjukhus och träffa kunder på respektive marknad.

Finalplats för Monivent
Monivent utsågs i juni till en av finalisterna i entreprenörs-tävlingen Techarenan Challenge 2020. Denna finalplats följer upp förra årets utmärkelser där Monivent tog plats både på Ny Tekniks/Affärsvärldens 33-lista och IVA:s (Ingenjörsvetenskaps-akademins) 100-lista. Vi ser ett stort intresse internationellt både från potentiella kunder och opinionsledare för vår produktteknologi. Att vi även uppmärksammas med utmärkelser på hemmaplan är naturligtvis mycket glädjande.

Ny styrelseledamot invald på årsstämman
Slutligen vill jag hälsa vår nya styrelsemedlem Maria Morin välkommen. Som litet bolag arbetar vi väldigt nära vår styrelse och att ha styrelsemedlemmar med kompetens som kompletterar bolagets egen, är otroligt viktigt. Maria är både är civilekonom och har examen från PA-linjen (personal- och arbetslivsfrågor). Hon har lång erfarenhet inom Med Tech och är sedan 2009 VP HR & Corporate Communication på CellaVision. I det skede som Monivent befinner sig, är Marias kunskap inom organisationsutveckling och företagskommunikation ett mycket värdefullt tillskott.

DELÅRSRAPPORTEN FÖR Q2 2020 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: Monivent Delårsrapport Q2 2020


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024