Press & news


Monivent accelererar kommersialiseringen. De första Neo Training-enheterna har levererats till Nordamerika och ytterligare avtal på plats med distributörer i Frankrike, BeNeLux, Norge och Danmark.

13 Nov - 2020

Press

Monivent AB meddelar idag att bolaget levererat de första enheterna av Neo Training till Nordamerika. Bolaget har även tecknat avtal med Eurocare i Frankrike, MTT i BeNeLux, och Medidyne i Norge och Danmark för distribution av Neo Training.

I september genomförde Monivent en riktad nyemission för att kunna accelerera kommersialiseringen av bolagets produkter efter ett stort intresse på marknaden. Som ett led i detta tecknades ett distributörsavtal med Echo Healthcare för den nordamerikanska marknaden och leverans har nu skett av de första enheterna av Neo Training. För att täcka upp nyckelmarknaderna i Europa har bolaget även tecknat distributörsavtal för Neo Training i Frankrike, BeNeLux, Norge och Danmark.

”Våra nya partners, Eurocare och Medical Technology Transfer (MTT), lever upp till samma kriterier som våra övriga distributörer med expertis inom området, en upparbetad kundbas inom vårt segment samt goda kontakter med opionsbildare. Med Medidyne har vi sedan tidigare ett avtal för Finland men vi lägger nu till även Norge och Danmark. Vi är väldigt glada över att ha knutit till oss ytterligare två marknadsledande distributörer och utökat marknadsansvaret för en av våra redan etablerade distributörer. Dessa samarbeten gör att vi kan förbereda marknadsintroduktion och nå ut till våra potentiella kunder på ett effektivt sätt när situationen med covid-19 pandemin tillåter” säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Eurocare är baserade i Croissy sur Seine i Frankrike och grundades 1988 av ett team med många års erfarenhet främst inom återupplivningstjänster för nyfödda, barn och vuxna, inom akutvård- och räddningstjänst. Denna erfarenhet gör att  Eurocares personal har stor förståelse för de utmaningar som medicinska team står inför under de mest kritiska behandlingarna. Eurocare erbjuder lösningar med avancerad och innovativ teknik, vilket gör företaget till en idealisk partner för medicinska, akutmedicinska och tekniska team.  

Medical Technology Transfer BV (”MTT”) är baserade i Steenderen i Nederländerna och grundades 1993 med ambitionen att effektivt stödja medicinsk praxis och behandling med noggrant utvalda evidensbaserade tekniker. MTT fokuserar på att introducera, leverera och underhålla klinisk mät-, övervaknings- och ventilationsutrustning samt till dessa kompletterande system. Neonatologi, utvecklingsorienterad vård samt stöd för hjärt- och lungfunktion utgör MTTs spjutspetskompetens.

Medidyne har sitt huvudkontor i Nærum i Danmark och sysselsätter för närvarande mer än 60 medarbetare i Norden. Bolagets kärnverksamhet är produkter för akut och kritiskt sjuka patienter – och bolaget har idag en ledande position inom försäljning av återupplivningsutrustning. Medidyne har rötter från 2002, då Knut Clem och Frederik Clem grundade företaget Hjertevagt. Uppdraget var att rädda livet på de människor som dör varje år av plötslig och oväntad hjärtstillestånd. Sedan dess har verksamheten breddats och vuxit snabbt.


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024