Press & news


Monivent går in på den nordamerikanska marknaden med Neo Training genom distributörsavtal med Echo Healthcare Inc.

18 Sep - 2020

Press

Monivent AB meddelar idag att bolaget tecknat ett avtal med Echo Healthcare Inc. för distribution av Monivent Neo Training i USA och Kanada.

”Detta är ett stort och viktigt steg för Monivent i vår plan att göra Monivent Neo Training tillgänglig på global basis. Både USA och Kanada har ett uttalat fokus på utbildning och träning för sjukvårdspersonal och genom avtalet med Echo Healthcare når vi på ett effektivt sätt ut till detta segment. Vi är väldigt glada att kunna samarbeta med ett bolag som delar vår vision att säkerställa en förbättrad vård för våra minsta patienter. Att introducera Neo Training ger oss en viktig ingång i USA och Kanada för en framtida lansering av Neo100.” säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

“Som före detta utbildare, specialiserad på andningsvård och arbetsledning inom akutsjukvård för ambulanspersonal, är jag exalterad att samarbeta med företaget som har den mest dynamiska, realistiska produkten för andningssimulering av nyfödda i världen. Tillägget av Monivent Neo Training till vår produktportfölj kompletterar verkligen vårt erbjudande och gör det möjligt för både studenter och erfarna läkare att omedelbart se resultatet av genomförd ventileringsträning. Patientsäkerhet utgör kärnan i vår mission, och vi är mycket stolta över att representera Monivent i Nordamerika.” säger Kevin King, VD för Echo Healthcare.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Denna information är sådan information som Monivent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 september 2020.

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Echo Healthcare Inc. ett ledande sjukvårdsimuleringsföretag som grundades 2018 med ett uttalat mål att rädda liv och förbättra patientvården genom simulering, utbildning och innovation. Echo Healthcare fokuserar på att tillhandahålla de mest realistiska och engagerande simuleringsprodukterna i världen. Med mer än 40 år av kombinerad medicinsk utbildning och simuleringserfarenhet, är Echo Healthcare dedikerade att leverera den allra bästa servicen till sina slutanvändare. Echo Healthcare har en säljkår som täcker hela USA och Kanada.

Bilaga: 2020-09-18 Monivent går in på nordamerikanska marknaden med Neo Training genom distributörsavtal med Echo Healthcare Inc.


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024