Press & news


Monivent har beviljats patent i Europa

15 Dec - 2023

Press

Monivent AB meddelar att bolaget av europeiska patentverket har beviljats ett nytt patent med titeln ”Monitoring arrangement for flow constriction”. Patentet har tidigare beviljats i Sverige och avser en teknisk lösning som ger ökad kompatibilitet och precision för bolagets produkter vid sammankoppling med extern utrustning genom minskade störningar och mer stabil flödesmätning.

”Vi är glada för det utökade skyddet för vår unika tekniska lösning som används på nyfödda som behöver andningsstöd vid födseln. Patentet skyddar en väsentlig komponent i Monivents engångsartiklar och är därmed strategiskt viktigt för bolaget. Dessa förbrukningsartiklar är nödvändiga för produktens funktion och utgör en återkommande försäljning i tillägg till försäljning av monitoreringsenheten. Att en del av produkterbjudandet utgörs av återkommande intäkter från engångsartiklar är en attraktiv försäljningsmodell både för bolaget, våra distributörer och framtida samarbetspartners”, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2023-12-15 Monivent har beviljats patent i Europa


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024