Press & news


Monivent har beviljats patent i Sverige

4 Nov - 2022

Press

Monivent AB meddelar att bolaget av svenska Patent- och registreringsverket (PRV) har beviljats ett nytt patent med registreringsnummer 2050064-1 avseende ”Monitoring arrangement for flow constriction”. Patentet avser en teknisk lösning som ger ökad kompatibilitet och precision för bolagets produkter vid sammankoppling med extern utrustning genom minskade störningar och mer stabil flödesmätning.

”Det godkända svenska patentet skyddar en väsentlig komponent i Monivents unika produkter och är därmed strategiskt viktigt för bolaget. Ansökan har även lämnats in för att söka skydd på ytterligare viktiga marknader”, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2022-11-4 Monivent har beviljats patent i Sverige


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024