Press & news


Monivent har beviljats ytterligare patent som stärker skyddet runt bolaget produkt

7 Jun - 2024

Press

Monivent AB meddelar att bolaget av svenska Patent- och registreringsverket (PRV) har beviljats ytterligare ett patent. Patentet gäller en avdelad ansökan från tidigare godkänt svenskt patent med titeln ”Monitoring arrangement for flow constriction”. Skyddet avser delar av den komplexa konstruktion som återfinns i bolagets engångsprodukter och som möjliggör en pålitlig flödesmätning av hög noggrannhet och en kostnadseffektiv produktion i höga volymer.

”Engångsprodukterna som är en del av Neo100 systemet och som används tillsammans med sensormodulen för att möjliggöra mätning av tryck och flöde i luftkanalen vid manuell ventilering utgör en mycket viktig del i bolagets lösning. Försäljning av engångsprodukter kommer också utgöra en allt större del av bolagets intäkter i takt med att antalet system på marknaden ökar. Därmed är vi särskilt glada över att kunna stärka patentskyddet för denna komponent ytterligare”, säger Maria Lindqvist, VD för Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:
Maria Lindqvist, VD
Telefon: +46 (0)70 748 01 30
E-post: maria@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2024-06-7 Monivent har beviljats ytterligare patent som stärker skyddet runt bolaget produkt


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024