Press & news


Monivent inleder samarbete med diskussionsplattformen Axyer

21 Apr - 2022

Press

Monivent har inlett ett samarbete med diskussionsplattformen Axyer. Detta för att stärka bolagets kommunikation, samt ge aktieägare en plattform med möjlighet att diskutera innehavet och föra en dialog med bolaget.

Som ett led i att stärka bolagets kommunikation gentemot sina aktieägare, samt att kunna erbjuda en plattform med samlad information, har Monivent inlett ett samarbete med diskussionsplattformen Axyer. Axyer erbjuder via sin plattform ett nytt sätt att diskutera aktier. Alla användare är verifierade och med hjälp av moderatorer bedöms sanningshalten i inläggen. Detta med avsikt att stödja ett mer positivt börsklimat. Aktieägarna får även chansen att ställa frågor direkt till ledningen, vilka samlas ihop och besvaras. Som ett led i samarbetet har Axyer initialt sammanfattat Monivents senaste rapport vilken finns tillgänglig via länken https://www.youtube.com/watch?v=cBZCgsCtJT8

”Genom samarbetet med Axyer ser vi en bra möjlighet att stärka bolagets kommunikationen. Monivent har mycket engagerade och intresserade aktieägare och de kan genom plattformen diskutera sitt innehav och vi kan på ett enkelt sätt samla ihop och besvara de frågor vi får”, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

”Vi ser fram emot samarbetet, och hoppas kunna ge Monivents aktieägare en trygg och professionell plattform för dialog sinsemellan och med ledningen för Monivent”, säger Carl-Marcus Aman, Affärsansvarige på Axyer.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2022-04-21 Monivent inleder samarbete med diskussionsplattformen Axyer


Kommande händelser och rapporter

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024