Press & news

Meet us at congresses 2022!

We’ll exhibit at and also attend several international congresses during 2022.


Monivent meddelar positiva resultat från studier med Neo100 och förbereder lansering på utvalda marknader

5 Feb - 2021

Press

Monivent meddelar idag att samtliga kliniska center involverade i de kvalitativa studier som genomförs för marknadsföringsstöd av bolagets produkt Neo100 har använt produkten med förväntade resultat och god respons från användare. Med de positiva resultaten i ryggen tar bolaget nästa steg och förbereder lansering på utvalda marknader, trots att studierna ännu inte är avslutade.

I samband med att Neo100 färdigställdes och CE-märktes, levererades de första enheterna till kliniska center i Frankrike och Österrike och i ett senare skede även till Finland, för användning i studier för marknadsföringsstöd. Samtliga center har nu använt produkten på nyfödda barn och bolaget har mottagit  positiva utlåtande gällande bland annat användarvänlighet och upplevd nytta. Studierna kommer att fortsätta enligt plan men bolaget meddelar att man parallellt går vidare med att förbereda en riktad och selektiv marknadsintroduktion av produkten.

”Att alla center nu är i gång med studierna trots det ansträngda läget med pågående covid-19 pandemi är väldigt positivt. Responsen från användarna är mycket god och resultaten hittills är helt enligt förväntan. Vi kommer därför parallellt med fortsatta studier att gå vidare med våra lanseringsplaner och förberedelser på utvalda marknader. Detta för att kunna påbörja försäljning till intresserade kunder så snart situationen med pandemin tillåter” säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2021-02-5 Monivent meddelar positiva resultat från studier med Neo100 och förbereder lansering på utvalda marknader


Kommande händelser och rapporter

26 aug 2022

Halvårsrapport 2022

17 nov 2022

Q3-rapport 2022

23 feb 2023

Bokslutskommuniké 2022

9 maj 2023

Q1-rapport 2023