Press & news


Monivent Neo Training i publicerad vetenskaplig studie

29 Jul - 2021

Press

Monivent Neo Training har använts i en studie genomförd av Medical University of Vienna och publicerats i den vetenskapliga tidsskriften Pediatric Research. Studien genomfördes i en simulerad miljö och visade att kvaliteten på återupplivning av nyfödda barn förbättrades avsevärt när Neo Training användes.

Syftet med studien var dels att undersöka hur utrustning som ger direkt återkoppling under återupplivning av nyfödda barn påverkar kvaliteten av vården, dels om användningen av dylik utrustning flyttar fokus från barnet. Studien utfördes i en simulerad miljö med övningsdockor. Med  återkoppling från Neo Training ökande andelen ventileringar med volymer inom rekommenterat område och luftläckage vid ansiktsmasken minskade. Båda dessa parametrar är väsentliga för optimal ventilering. Författarnas slutsats är att återupplivning med utrustning som ger omedelbar återkoppling resulterar i en högre vårdkvalitet för patienterna. Detta trots att utrustningen tar viss uppmärksamhet från vårdgivarna.

”Att Neo Training används i en studie av Dr. Wagner och hans team och publiceras i Pediatric Research är mycket glädjande för Monivent. Dr. Wagners forskning fokuserar på att förbättra återupplivningen av nyfödda, på patientsäkerhet samt innovativ träning och utbildning och han är en viktig opionsledare inom Monivents verksamhetsområde. Denna studie genomfördes i en simulerad miljö med träningsdockor men de slutsatser som författarna drar visar på att det finns ett verkligt behov som vår produkt för kliniskt bruk, Neo100, uppfyller” säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Dahllöf, VD

Telefon: +46 70 748 01 30

E-post: karin@monivent.se

Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2021-07-29 Monivent Neo Training i publicerad vetenskaplig studie


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024