Press & news


Monivent Neo100 associeras med överlägsen prestation i en studie från King’s College London

22 Jan - 2024

Press

Studien som genomfördes vid King's College London och där Neo100 användes, har publicerats i Archives of Disease in Childhood, Fetal and Neonatal Edition. Studien på docka visade att användning av en RFM (respiratory function monitor) var associerad med överlägsen prestation vid maskventilering och effekten var mer påtaglig hos mindre erfarna användare.

Resultaten av studien presenterades i publikationen “Influence of clinical experience on newborn manikin mask ventilation performance using a respiratory function monitor”.

Studien genomfördes för att utvärdera om användningen av en RFM (Neo100) i en neonatal dockmodell förbättrade prestationen vid maskventilering och om resultatet påverkades av erfarenheten hos användarna. Data från 23 deltagare analyserades där blindade och icke-blindade sekvenser jämfördes. Maskläckaget var lägre och andel för höga tidalvolymer (Vte) mindre när deltagarna fick använda information från Neo100 (icke-blindade sekvenser).

“Vi är väldigt nöjda med resultaten som presenteras av den mycket prestigefyllda forskargruppen som leds av Professor Anne Greenough vid King’s College London. Dessa resultat bevisar ännu en gång användbarheten av Neo100”, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

“Användningen av Neo100 var förknippad med förbättrad prestation hos neonatologer i en dockstudie och av särskild vikt var att man såg detta främst hos de minst erfarna deltagarna. Detta tyder på att Neo100 kan vara användbar i återupplivningssituationer, vilket vi undersöker”, säger Professor Anne Greenough, Department of Women and Children’s Health, School of Life Sciences, Faculty of Life Science and Medicine, King’s College London, London.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2024-01-22 Monivent Neo100 associeras med överlägsen prestation i en studie från King’s College London


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024