Press & news

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns. Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Monivent Neo100 visas med GE Healthcare Panda Warmer ResusView under jENS-kongressen

20 Sep - 2023

Press

Monivent® Neo100 kommer att visas monterad på Panda™ Warmer ResusView™ i GE Healthcares monter under jENS (joint European Neonatal Societies) kongressen i Rom, 19-23 september. Panda Warmer ResusView är ett mobilt barnbord utrustat med värmekälla och en integrerad återupplivningmodul med t-stycksventilator, SpO2-mätning och hjärtfrekvensövervakning. Tillsammans med Neo100 utgör Panda Warmer ResusView en komplett lösning för återupplivning av nyfödda. Under kongressen kommer Neo100 och Neo Training även att visas i Monivents egen monter, där potentiella kunder är välkomna att utforska produkterna.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2023-09-20 Monivent Neo100 visas med GE Healthcare Panda Warmer ResusView under jENS-kongressen


Kommande händelser och rapporter

29 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024