Press & news


Monivent säkrar finansiering genom riktad emission och garanterad företrädesemission

30 Sep - 2022

Press

Monivent har idag meddelat att bolaget beslutat att genomföra en riktad emission om ca 1,6 MSEK samt en partiellt garanterad företrädesemission om ca 14,8 MSEK, villkorat av godkännande från extra bolagsstämma.

Emissionerna genomförs för att främst öka bolagets expansion och marknadsetablering och därmed stötta uppnåendet av det viktigaste övergripande målet över kommande år, vilket är att signifikant öka försäljningen genom ytterligare marknadsföringsåtgärder samt introducera produkten för kliniskt bruk (Neo100) på fler marknader inklusive USA och Australien.

Ökade försäljningsvolymer kräver även att bolaget investerar i utökad produktionskapacitet och effektivare produktion. Bolaget behöver också bygga upp ett väsentligt större lager för ökad leveranssäkerhet vilket har aktualiserats på senare tid då komponentbrist under en period orsakade leveransförseningar.

”Genom att genomföra den här finansieringsrundan, har Monivent redan nu säkrat ett kapitaltillskott om cirka 10 MSEK, baserat på teckningsåtaganden och garantier, vilket säkerställer kapital för bolagets accelererande lansering och marknadsexpansion och skapar en stabil finansiell position. Vi har ett tydligt och starkt stöd från våra största ägare, styrelse och ledning som ingått teckningsåtaganden och en bra modell för garantierna i emissionen. Vi har dessutom valt att komplettera med en mindre riktad emission till ett fåtal nya och kapitalstarka ägare. Sammantaget kan vi genomföra den planerade finansieringen på en värdering som mot bakgrund av den rådande finansieringsklimatet känns rimlig för bolagets ägare”, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2022-09-30 Monivent säkrar finansiering genom riktad emission och garanterad företrädesemission


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024