Press & news


Monivent ser ett ökat intresse för bolagets produkter som ett resultat av expanderad digital marknadsföring

23 Apr - 2021

News

Den pågående pandemin har medfört att traditionella kanaler för att marknadsföra och demonstrera Monivents produkter inte varit tillgängliga. För att möta dessa utmaningar och för att stötta bolagets distributörer har Monivent lagt stort fokus på att expandera sin kapacitet inom digital marknadsföring, en strategi som visat sig ge resultat.

”Trots att vi inte kan besöka potentiella kunder har vi lyckats öka intresset och medvetenheten för våra produkter genom digital marknadsföring. Det ”nya normala” har öppnat upp alternativa vägar som resulterar i att vi når fler potentiella kunder och med bredare geografisk spridning. Vi ser att intresseanmälningar och offertförfrågningar ökar, vilket är mycket glädjande. Intresset gäller både för Monivent Neo Training, vår produkt avsedd för träning och utbildning, och för Monivent Neo100, vår produkt för kliniskt bruk. Det finala steget för försäljning sker i de allra flesta fall fortfarande på plats och vi ser fram emot den dag restriktionerna lättar och vi kan besöka våra kunder igen” säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2021-04-23 Monivent ser ett ökat intresse för bolagets produkter som ett resultat av expanderad digital marknadsföring


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024