Press & news

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns. Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Monivent tecknar avtal med distributör i Australien

26 Mar - 2020

Press

Monivent AB meddelar idag att bolaget tecknat ett utvärderingsavtal med Fusion Healthcare Pty Ltd för distribution av Monivent Neo Training i Australien.

Monivents VD Karin Dahllöf kommenterar:
“Vi är otroligt glada över att ha tecknat ett avtal med Fusion Healthcare, initialt för försäljningen av Monivent Neo Training. Australien är en marknad som ligger i framkant när det gäller träning och utbildning av ventilering på nyfödda och landet har några av världens mest kända forskargrupper på området. Vi har upplevt ett stort intresse för Monivent Neo Training i Australien och att nu ha en partner på plats gör att vi kan bemöta denna efterfrågan. Teamet på Fusion Healthcare har stor erfarenhet att sälja och supportera andra produkter till vår målgrupp och vi ser verkligen fram emot ett givande samarbete.”

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 (0) 31 395 48 40
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

 

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

 

Bilaga: 2020-03-26 Monivent tecknar avtal med distributör i Australien


Kommande händelser och rapporter

29 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024