Press & news


Monivent tecknar avtal med distributör i Italien – är nu representerade på alla större marknader i Europa

12 Feb - 2021

Press

Monivent AB meddelar idag att bolaget tecknat ett utvärderingsavtal med Burke & Burke S.p.A. för distribution av Monivent Neo Training i Italien. Bolaget har nu enligt plan tecknat avtal med distributörer på samtliga större marknader i Europa.

” Vi är väldigt glada över att ha tecknat ett avtal med Burke & Burke S.p.A., ett bolag som är tongivande inom neonatal intensivvård i Italien med djupgående kunskaper och stor erfarenhet inom området. Monivent har nu tecknat avtal med distributörer på de fem största marknaderna i Europa vilket följer den plan som kommunicerades i prospektet inför noteringen på Spotlight Stock Market i mars 2020. Det ska även noteras att vi redan nu även har distributörsavtal på plats för ytterligare marknader, vilka egentligen var planerade att ingå i ett senare skede. Detta visar på det stora intresse för Monivents produkter som vi ser från marknadsledande distributörer internationellt, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.”

”Burke & Burkes mission är att förbättra kvaliteten på vården för kritiskt sjuka patienter genom att tillhandahålla kompletta lösningar genom innovativa produkter och tjänster. Vi tror att Monivents produkter kommer att hjälpa oss att fortsätta uppnå detta och vi är mycket glada över att samarbeta med Monivent i Italien, säger Giusto Bonandrini, VD för Burke & Burke ”

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2021-02-12 Monivent tecknar avtal med distributör i Italien – är nu representerade på alla större marknader i Europa


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024