Press & news

Meet us at congresses 2022!

We’ll exhibit at and also attend several international congresses during 2022.


Monivent tecknar avtal med ytterligare distributörer i Europa

17 Feb - 2022

Press

Monivent AB meddelar idag att bolaget tecknat avtal med ytterligare distributörer i Europa. Bolaget har sedan tidigare avtal med distributörer för marknadsföring och försäljning av bolagets produkter i 13 europeiska länder. Nu adderas Schweiz, Lichtenstein, Polen, Slovakien och Tjeckien till listan av länder.

”Monivent har sedan tidigare tecknat distributörsavtal för nyckelmarknaderna i Europa och vi lägger nu till distributörer för fler länder som visat stort intresse för våra produkter. Lokal närvaro och kundkännedom är viktigt för oss, för att effektivt kunna nå ut till våra slutkunder. Vi har liksom tidigare skrivit avtal med distributörer som har andra produkter till samma målgrupp, ingående kunskap om neonatologi, och som efter en initial försäljningsperiod av Neo Training även kan ta sig an Neo100, när produkten är redo att introduceras på respektive marknad”, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2022-02-17 Monivent tecknar avtal med ytterligare distributörer i Europa


Kommande händelser och rapporter

26 aug 2022

Halvårsrapport 2022

17 nov 2022

Q3-rapport 2022

23 feb 2023

Bokslutskommuniké 2022

9 maj 2023

Q1-rapport 2023