Press & news


Monivent tecknar MOU med American Academy of Pediatrics

25 Oct - 2022

Press

Monivent AB meddelar idag att företaget har tecknat ett Memorandum of Understanding (MOU) tillsammans med American Academy of Pediatrics, AAP, en organisation med över 67 000 barnläkare som engagerar sig i att förbättra hälsan för alla barn och ungdomar. Detta MOU innebär att de två organisationerna önskar upprätta en strategisk allians med det primära syftet att främja hälsa och välfärd för barn och deras familjer och att samarbeta inom områden av gemensamt intresse som gynnar detta syfte.

Som en del av det gemensamma uppdraget att förbättra nyföddas hälsa, är ett av målen att använda Monivents mätutrustning för att samla in ventileringsdata under återupplivning av nyfödda på sjukhus som är associerade med multicenternätverket Delivery Room Intervention and Evaluation (DRIVE). Detta nätverk initierades av AAP för att utvärdera rutiner vid neonatal återupplivning och inkluderar ett antal akademiska centra över hela USA.

“Vi är mycket glada över möjligheten att samarbeta med AAP och kunna stödja den viktiga forskningen inom DRIVE-nätverket. Att kunna bidra till det gemensamma målet att förbättra hälsan hos alla nyfödda, är helt i linje med Monivents vision. Denna allians kommer också att ge oss möjligheten att skapa en djupare kundförståelse på den amerikanska marknaden redan innan Neo100 är godkänd av FDA”, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

American Academy of Pediatrics (AAP), är en professionell organisation som består av över 67 000 barnläkare och specialister inom pediatrik. AAP:s uppdrag är att uppnå optimal fysisk, mental och social hälsa och välbefinnande för alla spädbarn, barn, ungdomar och unga vuxna.

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten. Bolagets kliniska produkt Neo100 är ännu inte tillgänglig för försäljning i USA.

Bilaga: 2022-10-25 Monivent tecknar MOU med American Academy of Pediatrics


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024