Press & news


Monivents distributör Medidyne vinner upphandling i Finland gällande Neo100

14 Jun - 2022

Press

Medidyne Oy har vunnit en upphandling i HUS (Helsingfors universitetssjukhus) sjukvårdsdistrikt som gäller Neo100, Monivents kliniska produkt för användning på nyfödda i behov av andningshjälp. Ramavtalet omfattar sjukhusen i Helsingfors, Esbo, Lojo, Hyvinge, Kotka och Villmanstrand och sträcker sig över 4 år. Avtalet kan innebära försäljning av ett till fyra Neo100-system årligen och Medidyne har redan nu mottagit en order på det första systemet.

“Medidyne Oy är väldigt glada över att ha vunnit den första upphandlingen av utrustning för övervakning av manuell ventilering av nyfödda och för att få leverera den första Monivent Neo100 till neonatalavdelningen på Helsingfors universitetssjukhus.” säger Mika Kuivalainen, Sales Manager Medidyne Oy.

“Det är fantastiskt roligt att Medidyne lyckats ro iland denna första upphandling för Neo100. Att viljan finns att utrusta sjukhusen i Helsingforsområdet med Neo100 visar att man ligger långt framme inom neonatalvård och ser behovet av att introducera ny teknologi, inte bara på universitetssjukhusen utan i hela regionen.” säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:

Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 3
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2022-06-14 Monivents distributör Medidyne vinner upphandling i Finland gällande Neo100


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024