Press & news


Monivents styrelse och ledning ökar sin teckning i pågående företrädesemission

17 Nov - 2022

Press

Monivent meddelar att medlemmar i Bolagets styrelse och ledning ökar sin teckning i pågående företrädesemission genom förvärv samt utnyttjande av uniträtter. Ökningen uppgår till sammanlagt 0,9 MSEK. Därmed har styrelse och ledning totalt lämnat teckningsförbindelser samt tecknat aktier för totalt 2,03 MSEK. Totalt har 9,65 MSEK säkrats (teckningsförbindelser samt garantier) i den pågående företrädesemissionen.

Styrelsen för Monivent beslutade den 30 september 2022 och erhöll godkännande från extra bolagsstämma den 1 november 2022, att genomföra en företrädesemission om cirka 14,8 MSEK, samt en riktad emission av units om cirka 1,6 MSEK. I samband med erbjudandet ingick ett antal befintliga aktieägare teckningsförbindelser uppgående till sammanlagt cirka 3,75 MSEK och därutöver ingick ett antal externa investerare emissionsgarantier om cirka 5 MSEK.

Nu meddelar Bolaget att delar av styrelse och ledning ökar sin andel i emissionen genom förvärv samt nyttjande av uniträtter till ett värde av cirka 0,9 MSEK. Totalt har därmed bolagets styrelse och ledning tecknat units till ett värde av 2,03 MSEK.

Emissionerna genomförs för att främst öka bolagets expansion och marknadsetablering och därmed stötta uppnåendet av det viktigaste övergripande målet över kommande år, vilket är att signifikant öka försäljningen.

Teckningsperioden i företrädesemissionen pågår fram till den 22 november.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2022-11-17 Monivents styrelse och ledning ökar sin teckning i pågående företrädesemission


Kommande händelser och rapporter

9 maj 2023

Q1-rapport 2023

30 maj 2023

Årsstämma

17 augusti 2023

Q2-rapport 2023

9 november 2023

Q3-rapport 2023