Press & news


Monivents VD utnämnd av The Healthcare Technology Report som en av de 25 bästa kvinnliga ledarna inom medicinteknik

12 Jan - 2022

Press

Monivent meddelar idag att bolagets VD Karin Dahllöf, har utnämnts som en av de 25 bästa kvinnliga ledarna inom området medicinteknisk utrustning 2022, en utmärkelse som delas ut av The Healthcare Technology Report. Healthcare Technology Report är baserat i New York och publicerar information relaterad till området sjukvårdsteknologi.

”The women on this year’s list have distinguished themselves through substantial contributions not only to their companies, but to the medical device industry as a whole. Each nominee was evaluated based on her leadership skills, professional acumen, and technology input, among other factors. Awardees were ultimately chosen using feedback submitted through the nomination entries while factoring in further research into each individual’s career achievements”, skriver The Healthcare Technology Report.

”Det är en ära att inkluderas i ”The Top 25 Women Leaders in Medical Devices of 2022”. Jag är otroligt stolt och glad över möjligheten att få leda Monivents kompetenta team i arbetet med att ta fram en produkt som förbättrar vården av nyfödda. Jag ser utmärkelsen som ett bevis på det stora steg framåt som bolaget har tagit under det gångna året och framgången som har följt med detta”, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2022-01-12 Monivents VD utnämnd av The Healthcare Technology Report som en av de 25 bästa kvinnliga ledarna inom medicinteknik


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024