Press & news


Ny patentansökan medför att Monivent avstår att besvara förelägganden avseende tidigare ansökan

14 Apr - 2020

Press

Monivent AB (“Monivent” eller “Bolaget”) som utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården av nyfödda barn med behov av andningsstöd, meddelar att Bolaget avstår från att besvara förelägganden avseende en tidigare patentansökan. Detta då ansökan om ett nytt, och som Bolaget bedömer det, starkare patent har inlämnats till PRV. Bolaget gör bedömningen att det tidigare patentet inte heller hade erbjudit ett bredare skydd än det som omfattas av den nya patentansökan. Beslutet påverkar pågående processer såväl med det europeiska patentverket (EPO) som det amerikanska patentverket (USPTO). Det tidigare patentet är redan beviljat i Sverige och Kina och Bolaget avser i dagsläget att behålla patentet i dessa länder.  

Bolaget bedömer att fokus på den nya patentansökan medger en kostnadsbesparing samtidigt som det stärker och förlänger Bolagets patentskydd.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Denna information är sådan information som Monivent AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2020.

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2020-04-14 Ny patentansökan medför att Monivent avstår att besvara förelägganden avseende tidigare ansökan


Kommande händelser och rapporter

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024