Press & news

IPO

Första dag för handel på Spotlight Stock Market planeras till den 17 mars 2020.


Press & news


Kommande händelser och rapporter

20 februari

Teckningsperiod för emissionen avslutas

25 februari

Bokslutskommuniké 2019

4-6 mars

Monivent ställer ut på Dresden Symposium on Delivery Room Management

17 mars

Notering på Spotlight Stock Market

18 maj

Delårsrapport första kvartalet 2020

19 maj

Årsstämma