Press & news

Monivent is hiring

Monivent is rapidly growing and looking for new colleagues to join the team


Press & news


Kommande händelser och rapporter

15 februari 2021

Bokslutskommuniké 2020

18 maj 2021

Delårsrapport Kvartal 1 2021

19 maj 2021

Årsstämma

27 augusti 2021

Halvårsrapport 2021