Press & news

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns. Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Resultat från studie med Monivent Neo100 kommer presenteras på kongress i Washington

23 Mar - 2023

Press

Dr Michael Wagner från det medicinska universitetssjukhuset i Wien kommer att presentera resultat från studien “Optimization of ventilation strategies in preterm and term infants in a single-center intervention study” vid Pediatric Academic Societies (PAS) årliga möte som hålls i Washigton 27 april – 1 maj. Detta är den hittills största studien i vilken Monivent Neo100 har används.

Totalt 90 barn, både förtidigt födda och fullgångna, har inkluderats i studien. Barnen har delats in i två grupper, i vilka ventileringsdata antingen enbart samlades in medan Neo100 var dold (kontrollgrupp) eller Neo100 var synlig för vårdgivare och gav återkoppling på kvalitén på ventileringen i realtid (interventionsgrupp). Hypotesen var att användningen av en monitor (Neo100) vid manuell ventilering på barn kommer att leda till mer frekvent korrigering av tidalvolymer utanför rekommenderat område och till mer frekvent justering av ansiktsmasken för att minska läckage. PAS-mötet samlar tusentals barnläkare och andra vårdgivare över hela världen och är ett partnerskap mellan fyra ledande pediatrikföreningar; American Academy of Pediatrics (AAP), Academic Pediatrics Association (APA), American Pediatric Society (APS) och Society for Pediatric Research (SPR).

”Att studien som genomförts av Dr Wagner och hans team vid medincinska universitetssjukhuset i Wien har accepterats för presentation på PAS mötet är en fantastisk nyhet och vi ser fram emot resultatet. PAS-mötet är den största kongressen inom pediatrisk forskning i världen. Till årets möte förväntas över 7500 deltagare, och Monivent kommer delta som utställare”, säger Karin Dahllöf, VD på Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2023-03-23 Resultat från studie med Monivent Neo100 kommer presenteras på kongress i Washington


Kommande händelser och rapporter

29 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024