Press & news


Större order av Monivent Neo Training till ambulansverksamhet i England

1 Aug - 2023

Press

Monivents distributör i Storbritannien, MDT Global Solutions Ldt, har mottagit en order på 10 Neo Training system från en engelsk ambulansverksamhet och anknutna utbildningsenheter. Systemen har nyligen levererats från Monivent till MDT.

“MDT är en av våra allra första distributörer och de har gjort ett mycket bra arbete med att marknadsföra Neo Training tillsammans med Lifecast Body Simulations realistiska utbildningsdockor. Den stora ordern till en ambulansverksamhet i England är ett resultat av deras förmåga att sälja innovativa kliniska simuleringsprodukter som hjälper till att skapa en ny nivå av realism i medicinsk utbildning. Ordern visar återigen på intresset av att använda Neo Training i utbildningsverksamhet, denna gång inom ambulanssjukvården”, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

MDT Global Solutions (”MDT”) startades 2013 av Rob Clark och Dave Halliwell och är baserat i Wimborne, England. Efter att ha arbetat lång tid inom NHS, hyste grundarna ett passionerat intresse att hitta nya lösningar för att leverera utbildning, träning och förbättra simulering inom medicinsk utbildning. MDT ligger i framkant gällande klinisk simuleringsträning, med ett brett utbud av innovativa lösningar utformade för att bättre förbereda räddningspersonal att hantera livshotande kliniska händelser. Företagets produktutbud inkluderar bland annat Monivent Neo Training, Avkim, iSimulate, CTGi, EOlife X, Simologi med flera.

Bilaga: 2023-08-1 Större order av Monivent Neo Training till ambulansverksamhet i England


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024