Press & news


Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner TO2 i Monivent inleds den 7 juni

5 Jun - 2023

Press

Göteborg, 5 juni 2023. Teckning av aktier i Monivent AB (publ) (”Monivent” eller ”Bolaget”) med stöd av teckningsoptioner av serie TO2 (”Teckningsoptionerna”) äger rum från och med den 7 juni 2023 till och med den 21 juni 2023. Sista dag för handel i TO2 är måndagen den 19 juni 2023.

En (1) Teckningsoption berättigar till teckning av en (1) ny aktie i Monivent till en teckningskurs per aktie om 1,9 SEK. Teckningskursen motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen för Bolagets aktie under perioden från och med den 19 maj 2023 till och med den 1 juni 2023.

För att Teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavare av teckningsoptioner tecknar nya aktier genom utnyttjande av Teckningsoptioner senast den 21 juni 2023, alternativt säljer innehavda Teckningsoptioner senast den 19 juni 2023.

Senast på onsdag den 7 juni 2023 kommer anmälningssedel och övriga handlingar inför utnyttjandeperioden finnas på Bolagets hemsida www.monivent.se

Resultat meddelas efter avslutad utnyttjandeperiod.

Rådgivare
Aqurat Fondkommission agerar emissionsinstitut och Fredersen Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juni 2023 kl. 09.15 CET.

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2023-06-5 Utnyttjandeperioden för teckningsoptioner TO2 i Monivent inleds den 7 juni


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024