Press & news


Analystjänsten Kalqyl publicerar analys av Monivent

3 May - 2022

News

Säkrare ventilering för våra minsta patienter

“Vården har ett stort behov av att på ett säkrare sätt kunna bedöma luftflödet till barnet och vi tror att Monivent kommer vara med och driva omställningen i världens förlossningsalar. Den medicinska valideringen är stark och bolaget har nu även fått strukturen på plats för den kommande marknadsbearbetningen. Vi ser positivt på att försäljningen kommer ta fart under 2022 och att det kan få stort genomslag på aktien. Vi anser att aktiemarknaden inte har prisat in att försäljningen har potential att accelerera.”

Läs mer på Kalqyl.se


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024