Investors

Monivent Neo100 CE-märkt

Monivent Neo100 är nu CE-märkt och de första enheterna levererade


Årsstämma

Årsstämma 2020 i Monivent AB

Årsstämma i Monivent AB hölls tisdagen den 19 maj 2020, kl. 13.00 i bolagets lokaler, Regnbågsgatan 8B i Göteborg.

På denna sida finns kommuniké från årsstämman samt fullständiga förslag att ladda ner.

Se VD:s anförande från årsstämman nedan.