Investors

Monivent is hiring

Monivent is rapidly growing and looking for new colleagues to join the team


Årsstämma

Årsstämma 2020 i Monivent AB

Årsstämma i Monivent AB hölls tisdagen den 19 maj 2020, kl. 13.00 i bolagets lokaler, Regnbågsgatan 8B i Göteborg.

På denna sida finns kommuniké från årsstämman samt fullständiga förslag att ladda ner.

Se VD:s anförande från årsstämman nedan.