Investors

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns. Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


IPO

Monivent AB är sedan mars 2020 noterade på Spotlight Stock Market.

Styrelsen i Monivent beslutade i januari 2020, med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma i december 2019, att genomföra en publik emission av units (aktier och vidhängande vederlagsfria teckningsoptioner) inför notering på Spotlight Stock Market. Emissionen fulltecknades och samtliga aktier och teckningsoptioner emitterades.

Första dag för handel i Monivents aktier på Spotlight Stock Market var den 17 mars 2020. Aktien handlas under kortnamnet “MONI” med ISIN-kod SE0013512282.