Investors

IPO

Handeln i Monivents aktier inledd på Spotlight Stock Market.