Press & news


Neo100 launched at jENS!

14 Sep - 2021

News

Today, on September 14, we are launching the Monivent Neo100 at the 4th jENS, Congress of joint European Neonatal Societies

Read more here


Kommande händelser och rapporter

27 augusti 2021

Halvårsrapport 2021

17 november

Q3-rapport 2021

21 februari 2022

Bokslutskommuniké 2021

18 maj 2022

Q1-rapport 2022

19 maj 2022

Årsstämma