Press & news

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns. Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Ändrade rapportdatum för Monivents delårsrapport Q3 2023 samt Bokslutskommuniké 2023

6 Nov - 2023

Press

Monivent AB har beslutat att ändra rapportdatum för offentliggörandet av delårsrapporten för tredje kvartalet, juli-september 2023. Rapporten kommer att publiceras den 22 november 2023, i stället för som tidigare kommunicerat den 9 november 2023. Bolaget kommer även att flytta rapportdatum för Bokslutskommuniké 2023 från den 21 februari 2024 till den 29 februari 2024.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2023-11-6 Ändrade rapportdatum för Monivents delårsrapport Q3 2023 samt Bokslutskommuniké 2023


Kommande händelser och rapporter

29 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024