Press & news


Monivent AB – delårsrapport för tredje kvartalet 2020

17 Nov - 2020

Press

CE-märkning av Neo100 och första enheterna levererade till kliniska center i Österrike och Frankrike.
Riktad nyemission skapar utrymme för accelererad kommersialisering.

Tredje kvartalet, juli-september 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 35 (9) KSEK
 • Rörelsens kostnader uppgick till 1 735 (2 037) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 700 (-1 405) KSEK

Nio månader, januari-september 2020

 • Nettoomsättning uppgick till 223 (9) KSEK
 • Rörelsens kostnader uppgick till 5 749 (5 302) KSEK
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 213 (-3 407) KSEK

Väsentliga händelser under kvartalet

 • CE-märkning av Neo100 och leverans av de första enheterna för användning i studier avsedda för marknadsföringsstöd
 • Avtal tecknat med distributörer i Tyskland och Nordamerika för Neo Training
 • Riktad nyemission har tillfört bolaget nytt kapital med 15,3 MSEK före emissionskostnader

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Första enheterna av Neo Training levererade till Nordamerika
 • Avtal tecknat med distributörer i Frankrike, BenNeLux, Danmark och Norge

VD Karin Dahllöf kommenterar

Viktig milstolpe uppnådd – CE-märkning och leverans av de första enheterna av Neo100  
I mitten av juli skedde det som vi alla på Monivent jobbat hårt för under många år. Vi kunde till vår stora glädje CE-märka Neo100 och leverera de första enheterna till två olika center för användning i kvalitativa studier. Dessa studier utgör inget regulatoriskt krav utan är avsedda för marknadsföringsstöd inför en bredare lansering av produkten. Studien fortlöper i huvudsak enligt plan med förväntade resultat. I Frankrike är studien i full gång men i Österrike väntar vi fortfarande på att den formella processen som krävs för att introducera ny utrustning på sjukhuset ska avslutas. Denna process kan även under normala betingelser ta lång tid, men på grund av covid-19 har den försenats betydligt. Vi har därför beslutat att involvera ytterligare ett center i Finland i studierna. Med denna åtgärd hoppas vi kunna ta igen viss förlorad tid och snabbare kunna uppnå det antal barn som vi planerat att inkludera i studierna.

Lanseringsförberedelser för Neo100 och försäljningsaktiviteter för Neo Training fortsätter enligt plan
Vi fortsätter enligt plan med våra lanseringsförberedelser för Neo100 och försäljningsaktiviteter för Neo Training. Vi har pågående försäljning av Neo Training genom avtal med distributörer på de flesta nyckelmarknader i Europa samt Australien och vi har under kvartalet även tecknat avtal med en distributör för den nordamerikanska marknaden. Echo Healthcare är ett företag specialiserade på produkter för simulationsträning. Både USA och Kanada har ett uttalat fokus på utbildning och träning för sjukvårdspersonal och Echo Healthcare har redan ett uppbyggt kundnätverk. Dessutom kompletterar Neo Training övriga produkter i sortimentet vilket innebär möjligheter till kombinationserbjudande till kund.

Covid-19 situationen innebär att våra distributörer för tillfället har svårt att nå ut till sina kunder. Detta påverkar Monivent då beslut om inköp av en helt ny produkt som vår vanligen fattas efter att kunden fått möjlighet att testa produkten innan köp. Även budget allokerad till neonatalvård har i vissa fall överflyttats till akuta insatser inom intensivvård för covid-19 patienter. Intresset för våra produkter är fortsatt stort, och vi har i tillägg till intresseanmälningar även mottagit offertförfrågningar för att kunder ska kunna reservera medel i 2021 års budget för inköp av våra produkter. Våra distributörer står startklara och nu gäller det bara att ha tålamod och vänta ut situationen.

Nyemission lägger grund för accelererad kommersialisering
Trots pandemin kommer vi att kunna accelerera kommersialiseringen ytterligare då vi tillfört kapital till bolaget genom en riktad nyemission. Emissionen tillförde 15,3 MSEK före emissionskostnader och tillskottet tillåter oss att öka takten bland annat genom att anställa fler medarbetare tidigare än planerat och påskynda arbetet med nationella registreringar av Neo100, däribland den så viktiga FDA-processen i USA. Ett första steg blir att anställa Jon Whitmore i en roll som International Commercial Director. Jon har tidigare varit anlitad på konsultbasis och vi är nu väldigt glada att han accepterat en anställning i bolaget. Jon är ansvarig för våra distributörer och nyckelkunder, en roll som är väldigt viktig idag och som kommer att bli än viktigare framöver. Vi kommer även att utöka personalstyrkan med kompentens inom marknadsföring, QA/RA och utveckling/produktion. Rekryteringen för dessa tjänster har påbörjats och när dessa personer är på plats kan vi växla upp tempot ytterligare.

Prestigefull utmärkelse till Monivent-grundare
Om färdigställandet och CE-märkningen av Neo100 var beviset för oss själva att en tidig idé kan resultera i en unik produkt så visade en prestigefull utmärkelse att detta ses som en bedrift även utanför företaget. Chalmers tekniska högskola i Göteborg delade i år ut Karin Markides pris för Årets Innovationsutmärkelse till Monivent-grundaren Maria Lindqvist. Priset ska gå till en nuvarande eller tidigare student vid Chalmers som har lämnat avgörande bidrag till Chalmers innovations- och nyttiggörandearbete inom forskning och utbildning samt bidragit till långsiktig hållbar utveckling. Maria fick utmärkelsen för sitt arbete med Monivent och vi gratulerar till en fantastisk insats, hela vägen från en produktidé 2013 till en färdig produkt i juli 2020!

DELÅRSRAPPORTEN FÖR Q3 2020 I SIN HELHET ÅTERFINNS NEDAN.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 707 48 01 30
E-post: karin@monivent.se​​​​
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: Monivent AB Delårsrapport Q3 2020


Kommande händelser och rapporter

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024