Press & news


Monivent AB:s aktier registrerade hos Bolagsverket med anledning av optionsinlösen och riktad nyemission

15 Mar - 2021

Press

Idag, den 15 mars 2021, har nya aktier till följd av optionsinlösen och riktad nyemission i Monivent AB (“Monivent” eller “Bolaget”) registrerats hos Bolagsverket. Det totala antalet aktier efter registrering uppgår till 7 592 824 och aktiekapitalet till 1 898 206,00 SEK. Aktierna beräknas finnas tillgängliga på respektive tecknares depå omkring den 24 mars 2021.

Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare 
Sedermera Fondkommission har agerat finansiell rådgivare till Monivent i samband med optionslösen. Markets & Corporate Law Nordic AB har agerat legal rådgivare. Varumärket Nordic Issuing (under Sedermera Fondkommission) har varit emissionsinstitut.

För mer information om teckningsoptioner av serie TO 1 samt den riktade nyemissionen, vänligen kontakta:
Sedermera Fondkommission
Telefon: +46 (0) 40 615 14 10
E-post: info@sedermera.se
Hemsida: www.sedermera.se

För mer information om Monivent, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 (0) 31 395 48 40
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2021-03-15 Monivent AB:s aktier registrerade hos Bolagsverket med anledning av optionsinlösen och riktad nyemission


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024