Press & news


Monivent erhåller första ordern av Neo100 till Estland via hjälporganisation

3 Nov - 2022

Press

Monivent har mottagit en order från Tartu University Children’s Hospital på två Neo100 och en årsförbrukning av tillbehör. Detta är bolagets första försäljning till Estland och den sker via stöd från hjälporganisationen Tartu University Hospital Children’s Foundation (SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond).

Med hjälp av donationer, från privatpersoner och företag, stödjer Tartu University Hospital Children’s Foundation bland annat inköp av medicinsk utrustning för barnkliniken vid Tartu Universitetssjukhus och för pediatriska avdelningar på andra sjukhus runt om i Estland. Med ekonomiskt stöd från hjälporganisationen har nu Tartu University Children’s Hospital kunnat köpa in två Neo100 system, vilka blir de första som Monivent levererar till Estland.

”Tartu University Hospital Children’s Foundation är glada över att vi med hjälp av våra fantastiska donatorer och i samarbete med Monivent AB, kan köpa in ny utrustning för att kunna övervaka hälsotillståndet för de minsta patienterna på Barnkliniken, utrustning som läkarna otåligt har väntat på”, säger Eveli Ilves, Support Manager och Styrelseledamot i Tartu University Hospital Children’s Foundation.

”Det är mycket glädjande att vi nu ska leverera de första Neo100-systemen till Estland och än mer roligt att det sker via stöd av hjälporganisationen Tartu University Hospital Children’s Foundation. Denna hjälporganisation gör ett behjärtansvärt arbete för sjuka barn i Estland och det känns väldigt bra att Neo100 med hjälp av deras ekonomiska stöd kommer att kunna användas för att förbättra vården för nyfödda”, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Tartu University Hospital Children’s Foundation grundades 2000 av 26 privatpersoner. Tartu University Hospital Children’s Foundation en av de äldsta och största välgörenhetsstiftelserna i Estland och de bistår hundratals barn i behov av särskild behandling och vård, och även deras familjer. De stödjer även inköp av medicinsk utrustning till sjukhus. Under 19 år har de samlat in mer än 8 miljoner euro via donationer för att förbättra kvaliteten på vården för barn.

Bilaga: 2022-11-3 Monivent erhåller första ordern av Neo100 till Estland via hjälporganisation


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024