Press & news

Meet us at congresses 2022!

We’ll exhibit at and also attend several international congresses during 2022.


Monivent har mottagit utmärkelse av EU Business News

19 Aug - 2021

Press

Monivent AB har mottagit EU Business News utmärkelse Scandinavian Business Awards som ”Best Medical Devices Manufacturer 2021”.

”Trots att de senaste 18 månaderna främst har definierats av intensiva omvälvningar och osäkerhet, finns det företag i hela Skandinavien som har tagit till sig innovation och uppnått tillväxt trots att oddsen var emot dem. Oavsett om det är genom att gå in på nya marknader eller utnyttja ny teknik, har 2021 varit ett år med ny början och katalysatorer för företag i hela regionen. Som alltid, mot bakgrund av detta, har vi strävat efter att fira dem som visar en enorm grad av motståndskraft och entreprenörskap i dessa svårare tider, skriver EU Business News”

”Vi är naturligtvis väldigt glada för denna utmärkelse. Som EU Business News säger har det varit ett väldigt omvälvande år för många företag och att bli utvalda som vinnare i Skandinavien inom området medicinteknik visar att vi som litet bolag åstadkommit något riktigt bra trots de utmaniningar som pandemin gett oss, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.”

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

 


Kommande händelser och rapporter

26 aug 2022

Halvårsrapport 2022

17 nov 2022

Q3-rapport 2022

23 feb 2023

Bokslutskommuniké 2022

9 maj 2023

Q1-rapport 2023