Press & news


Ny publikation påvisar nyttan av Monivent Neo Training

12 Apr - 2023

Press

En nyligen publicerad artikel i den vetenskapliga tidskriften Pediatrics påvisar nyttan av att använda Monivent Neo Training under klinisk utbildning. Studien har genomförts på Medicinska universitetssjukhuset i Wien. Resultaten från en randomiserad kontrollerad studie där 167 läkarstudenter ingick, visade att full tillgång till visuell feedback med Neo Training ökade antal ventileringar inom rekommenderat område jämfört med att inte ha tillgång till monitorn.

Studien ”Real-Time Intubation and Ventilation Feedback: A Randomized Controlled Simulation Study” vilken har publicerats i AAPs (American Association of Pediatrics) tidskrift Pediatrics, syftade till att fastställa den bästa pedagogiska tillämpningen av två utrustningar för visuell feedback; en Respiratory Function Monitor (Neo Training) och ett videolaryngoskop, under träning på utbildningsdocka. 167 läkarstudenter var indelade i tre grupper och överlägsen ventilationskvalitet, gällande både rekommenderade tidalvolymer och maskläckage, uppnåddes när både studenter och handledare hade tillgång till visuell feedback med Neo Training. Slutsatsen av studien är att tillgång till utrustning som ger visuell återkoppling för både handledare och studenter avsevärt förbättrar resultaten och kan bidra till den framtida utvecklingen av klinisk utbildning.

”Att användning av Neo Training förbättrar ventileringskvalitén under utbildning av läkarstudenter visar verkligen på nyttan av att tillhandahålla en träningsprodukt i tillägg till vår kliniska produkt. Utbildning och återkommande träning av vårdgivarnas färdigheter är ett snabbväxande marknadssegment, eftersom kontinuerlig feedback kan förbättra inlärningen och hjälpa vårdgivaren att få en känsla för korrekt behandling i den verkliga kliniska situationen”, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

För videoabstrakt av artikeln: https://doi.org/10.1542/peds.2022-059839

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling. Bolaget marknadsför även en produkt avsedd för simuleringsträning på utbildningsdockor som bygger på samma teknik som den kliniska produkten.

Bilaga: 2023-04-12 Ny publikation påvisar nyttan av Monivent Neo Training


Kommande händelser och rapporter

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024