Press & news

Meet us at congresses 2022!

We’ll exhibit at and also attend several international congresses during 2022.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Monivent AB (publ)

26 Aug - 2021

Press

Monivent AB (publ) avhöll den 26 augusti 2021 extra bolagsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls extra bolagsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Camilla Myhre Sandberg och Lars Mattson till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver Fredrik Sjövall, Mattias Carlsson, Pontus Johansson och Clas Runnberg som valdes till styrelseledamöter vid årsstämman 2021. Maria Hägglund Morin har valt att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Det noteras att Fredrik Sjövall kommer att fortsätta som styrelsens ordförande.

För mer information, kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se

Bilaga: 2021-08-26 Kommuniké från extra bolagsstämma i Monivent AB (publ)


Kommande händelser och rapporter

26 aug 2022

Halvårsrapport 2022

17 nov 2022

Q3-rapport 2022

23 feb 2023

Bokslutskommuniké 2022

9 maj 2023

Q1-rapport 2023