Press & news

Clinical study results presented

Results show that Neo100 significantly increases the quality of ventilation of newborns. Listen to the interview with Dr Michael Wagner commenting study results.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Monivent AB (publ)

26 Aug - 2021

Press

Monivent AB (publ) avhöll den 26 augusti 2021 extra bolagsstämma. Med anledning av rådande covid-19-pandemi hölls extra bolagsstämman endast genom poströstning. Vid stämman fattades bland annat följande beslut.

Val av nya styrelseledamöter

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om val av Camilla Myhre Sandberg och Lars Mattson till nya styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, utöver Fredrik Sjövall, Mattias Carlsson, Pontus Johansson och Clas Runnberg som valdes till styrelseledamöter vid årsstämman 2021. Maria Hägglund Morin har valt att lämna sitt uppdrag som styrelseledamot. Det noteras att Fredrik Sjövall kommer att fortsätta som styrelsens ordförande.

För mer information, kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se

Bilaga: 2021-08-26 Kommuniké från extra bolagsstämma i Monivent AB (publ)


Kommande händelser och rapporter

29 februari 2024

Bokslutskommuniké 2023

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024