Press & news


Monivent utsett till ett av Nordens 50 främsta framtidsbolag 2020

2 Jun - 2020

Press

Idag offentliggjordes de 50 främsta framtidsbolagen i Techarenan Challenge 2020 och Monivent har utsetts till en av finalisterna. Techarenen Challenge arrangeras för sjunde året och entreprenörstävlingen är öppen för alla Sveriges och Nordens bolag i startup- och tillväxtfas oavsett bransch.

Tävlingen riktar sig till alla bolag som bygger på en unik innovation eller affärsidé med potential att kommersialiseras på den globala marknaden. Bolagen har utvärderats av en expertjury där stort fokus har lagts på skalbarhet, hållbarhet och att det finns väldefinierade tillväxtmöjligheter.

”Årets finalfält är ett av de starkaste hittills både sett till bredd och spets. Det är uppenbart att Sverige och Norden är en grogrund för exceptionella entreprenörer och bolag. Många av företagen har redan hunnit få fäste internationellt och skapat sig en stark position för vidare expansion”, säger Omid Ekhlasi, grundare och tävlingschef Techarenan.

”Vi är otroligt stolta och glada att ha blivit utvalda som ett av de främsta framtidsbolagen i Norden och vi ser fram emot delfinalen i Techarenan Challenge den 13 november i Stockholm”, säger Karin Dahllöf, VD för Monivent.

Om tävlingen:
Techarenan är en årlig entreprenörstävling öppen för alla Sveriges och Nordens entreprenörsledda bolag i startup- och tillväxtfas oavsett bransch. Tävlingen syftar till att lyfta entreprenörskap och ge bolagsbyggare möjligheten att visa upp sig på den nationella arenan. Tävlingen ska även lyfta Sverige som grogrund för innovativa framtidsbolag som förändrar, förbättrar och utvecklar sina respektive industrier på global nivå, samt knyta samman entreprenörer, företagsledare, investerare, politiker och experter.

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Dahllöf, VD
Telefon: +46 70 748 01 30
E-post: karin@monivent.se
Hemsida: www.monivent.se

Monivent AB (”Monivent”) utvecklar, tillverkar och säljer medicintekniska produkter i syfte att förbättra den akuta vården som ges till nyfödda barn som har behov av andningsstöd vid födseln. Ungefär tre till sex procent av alla nyfödda barn hamnar i denna kritiska situation och vårdpersonal saknar idag bra verktyg för att bestämma hur effektiv denna manuella ventilering är. Monivent har utvecklat och står i begrepp att påbörja lanseringen av en utrustning som mäter luftflödet till barnet direkt i ansiktsmasken via en sensormodul som skickar data trådlöst till en extern monitor. Vårdgivaren får därigenom omedelbar återkoppling, vilket möjliggör nödvändiga justeringar för att säkerställa en effektiv men samtidigt skonsam behandling.

Bilaga: 2020-06-02 Monivent utsett till ett av Nordens 50 främsta framtidsbolag 2020


Kommande händelser och rapporter

16 maj 2024

Q1-rapport 2024

30 maj 2024

Årsstämma

26 augusti 2024

Q2-rapport 2024

18 november 2024

Q3-rapport 2024